juridische-dienstverlening

Slogan van je site

Juridische dienstverlening

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met overeenkomsten. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een erg belangrijke voorwaarde bij het doen van zaken is vertrouwen. Het is van belang dat naast deze vertrouwen de afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. Het gebeurt regelmatig dat de afspraken niet juist worden nageleefd omdat het in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk is geworden wat iedereen nu precies wil afspreken. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er geschillen ontstaan. 

Juridische diensten

Ondanks de vraag erg makkelijk lijkt, kan het antwoord op de vraag "wat is een verwerkingsregister?" lastig zijn. In principe is het een uitleg van hoe je gegevens verwerkt binnen het bedrijf en hoe je dat doet. Het is een erg belangrijk register voor ieder bedrijf dat aan de AVG moet voldoen. Hier bespreken we wat het register eigenlijk is en waarom het belangrijk is dat jouw organisatie er een heeft. De verwerkingsactiviteiten van een bedrijf worden bij gehouden in een verwerkingsovereenkomst. Om te zorgen dat organisaties hun verplichtingen omtrent gegevensbescherming nakomen, gebruiken ze meestal een verwerkingsregister. In sommige gevallen is een verwerkingsregister verplicht.

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.

Overeenkomsten

Om van een rechtsgeldige overeenkomst te kunnen spreken, moet er voor een groot aantal soorten contracten worden voldaan aan in de wet opgenomen bepalingen. Een deel van deze bepalingen zijn ervoor als daar niks over is opgenomen in het contract. Als het ware vullen de regels de gaten in de overeenkomst op. Ook mag je van sommige regels niet afwijken. De bepalingen zijn dan dwingend voorgeschreven. Een voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon.